Skip Navigation

Vitenskapelig kritikk av IPCCs 2013, 'Summary for Policymakers'

December 16, 2013

[This is the Norwegian translation by Klimarealistene of the original English version, Scientific Critique of IPCC’s 2013 'Summary for Policymakers' which can be found here. Read more about NIPCC here.

policybriefnew

[This is the Norwegian translation by Klimarealistene of the original English version, Scientific Critique of IPCC’s 2013 'Summary for Policymakers' which can be found hereRead more about NIPCC here.]

IPCC har trukket tilbake 11 alarmerende påstander fra tidligere rapporter eller uttalelser av forskere som står nær IPCC. Det nye sammendraget inneholder minst 13 misvisende eller uriktige påstander, og 11 utsagn som er formulert slik at de villeder eller gir et galt bilde av fakta.

Introduksjon

De forente nasjoners klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) offentliggjorde den siste utgaven av sammendrag for politikere (Summary for Policymakers (SPM)) den 27. september 2013. Denavviker vesentlig fra et utkast datert Juni 2013 som har fått storoppmerksomhet i de foregående månedene.

Den nye SPM avslører at IPCC har trukket tilbake 11 alarmerende påstander fra tidligere rapporter eller uttalelser av forskere som står nær IPCC. Det nye sammendraget inneholder også minst 13 misvisende eller uriktige påstander, og 11 utsagn som er formulert slik at de villeder eller gir et galt bilde avvitenskapelig beviste fakta.

To uker før IPCC offentliggjorde sin rapport, ble et alternativt syn presentert av en annen gruppe vitenskapsmenn: Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC) (Idso et al.,2013). I motsetning til IPCC er NIPPCs formål å undersøke årsakene og konsekvensene av klimaendringer ”som helhet” eller fra alle sider, istedenfor å finne bevis for menneskeskapte påvirkninger av klimaet. NIPCC-rapporten, Climate Change Reconsidered II: Physical Science motsier mange av IPCCs funn.

I den følgende diskusjonen er IPCC-sitatene identifisert med sidenummer I SPM (eks. SPM-3) på samme måte som SPM selv bruker. Kapitlene i NIPCCrapporten som motbeviser IPCCs påstander, er referert som "NIPCC, kapittel X". NIPCC rapporten og dens oppsummering for politikerne er tilgjengelig fra www.climatechangereconsidered.org. ...

Author
Dr. Idso is the founder, former president, and currently chairman of the Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change.
media@heartland.org
Author
Robert M. Carter, Ph.D., a long-time policy advisor to The Heartland Institute and a world renowned authority on climate change, passed away on January 19, 2016. He was 74.
Author
Willie Soon is an astrophysicist and a geoscientist based in Cambridge, Massachusetts.
media@heartland.org
Author
Dr. S. Fred Singer was among the first and most-prominent scientist in the world speaking out against global warming alarmism.
singer@sepp.org